Stichting Zorahoeve herplaatsing honden

pedagogisch kynologisch begeleiden en bemiddelen


Plaatsingshonden

voor de laatste info volg ons op Facebook

Interne opvang

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat een hond opgevangen wordt, wij kijken naar het gedrag en wat de hond nodig heeft of juist niet.  

Als we een goed beeld hebben, gaan we eerst kijken of er een passende match is in ons zoekers bestand. Mocht dit niet zo zijn gaan we via onze website en sociale media op zoek.

Er zijn verschillende redenen waarom een hond in de opvang komt, niet altijd is dit vanuit een verwaarloosde situatie.

Je hond had een bij hem/haar passend leven dat is veranderd. Externe factoren spelen hierin een rol, bijv. Een andere baan welke meer tijd van je vraagt. Het is voor hem onduidelijk geworden, de voorspelbaarheid is weg dit uit zich in irritatie onderling. Voor beide is dit geen goede situatie.

De opvang is op de hoofd locatie van Zorahoeve, mede omdat er dagelijks voldoende kennis aanwezig is om de hond te observeren en hem/haar mee te nemen in een traject tot plaatsing.

Geen enkele hond heeft hetzelfde nodig, dit wordt beoordeeld tijdens de opvang en begeleid door onze ervaren mensen. Te denken valt aan een gezin met kinderen, andere dieren en zo ja welke en aantallen. Sommige honden functioneren bijvoorbeeld beter als ze enige hond binnen een gezin zijn.

Er is niet altijd ruimte voor een noodopvang, er wordt gekeken naar de mogelijkheden en veiligheid op onze locatie van onze mede honden en mensen. Honden komen in aanraking met diverse aspecten, o.a. honden, pluimvee, pony's en diverse mensen

De duur van een opvang is vooraf niet te bepalen, dit is sterk afhankelijk van de hond dit wordt beoordeeld tijdens de opvang.


Onkosten vergoeding interne opvang

Dit is afhankelijk van meerdere factoren, beginnend bij € 50,00.

Telefonisch leggen wij graag uit wat je kunt verwachten.